Mediainvesteringarna ökade i Juni och Juli!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Totalt ökade mediebyråernas investeringar under sommarmånaderna Juni och Juli med 2,3%. De medier som ökade mest var landsortspress, radio, bio och utomhus. Juli är traditionellt årets svagaste månad för medieinvesteringarna. Dock ökade Juli i år med hela 12,8% vilket är den näst bästa noteringen på 10 år. Investeringarna är drivna av bla. Fotbolls EM enligt Staffan Slörner på Sveriges mediabyråer. Mediebyråinvesteringarna i DR och annonsblad faller med över 25% i perioden juni-Juli

Printinvesteringarna tappar mindre än på mycket länge, minskningen är endast 5% och tendensen att investeringarna i tryckta medier planar ut håller i sig. Lägre annonspriser i framförallt landsortspressen lockar till sig annonsörer. Den lokala tidningen står sig fortfarande stark på landsorten säger Jochum Forsell, vice vd på IUM till Sveriges mediabyråer.

 

 

Du hittar hela rapporten här: