Så kom då dagen till slut…

pengar
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Mediestöd till gratistidningar!

Gratistidningarnas förening har under många år arbetat för att Presstödet skall förändras och göras konkurrensneutralt. Flera utredningar har också haft ansatsen att förändra stödet i grunden, men ingen har riktigt vågat eller iallafall lyckats. Inte heller lyckades den senaste utredningen att åstadkomma någon större förändring i grunden. De prenumererade dagstidningarna tar fortfarande hem den största delen av kakan, över 90% av stödet går till dessa. Men en liten del av stödet som nu kallas “mediestöd” är öppet för andra medier att söka, däribland gratistidningar.

“Det är såklart glädjande att nu äntligen se att dörren för mediestöd öppnas, om än lite, även för gratistidningar. Det är en lång kamp som gett resultat och framförallt ett erkännande från myndigheterna av gratistidningar som lokala nyhetstidningar” säger Dennis O Krook på gratistidningarnas förening

Det är två nya stödformer som introducerades 1 februari 2019:

Innovations och utvecklingsstöd
Stödet är till för att stimulera medier till digital utveckling. Man kan få stöd för :

  1. utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler,
  2. innovationer och utveckling när det gäller digital publicering och spridning av det allmänna nyhetsmediets innehåll, eller
  3. utveckling av digitala affärsmodeller.

Läs mer på MPRTs sajt här NK

Stöd för lokal journalistik
Stödet syftar till att förstärka lokal mediabevakning i områden som är svagt bevakade av traditionella medier. Områden finns definierade i en karta som anger 36 så kallade “vita fläckar”  Se kartan här LÄNK

Stödet ges för insatser för journalistisk bevakning som innebär att ett nyhetsmedium startar, utökar eller bibehåller journalistisk bevakning av ett område som saknar eller har svag bevakning.

Stöd för lokal journalistik beviljas per år och kan högst uppgå till en miljon kronor per område. Stödet kan fördelas mellan upp till tre aktörer i samma område, om det främjar den journalistiska bevakningen av området.
Läs mer på MPRTs sajt här LÄNK
Gratistidningar har fått stöd
Några Gratistidningar har i den första omgången tilldelats stöd. Torslanda Tidning har tilldelats stöd för bevakning i Öckerö kommun, Din Lokaltidning i Sandviken har tilldelats stöd för Hofors komun. 

Läs mer om vilka tidningar som fått stöd här

Gratistidningarna kommer att hålla seminarie om Lokalt mediestöd under hösten vid ett eller flera tillfällen missa inte detta om ni ser möjlighet med att förstärka er egen lokala bevakning i “svagt” bevakade områden under 2020