Mediabyråinvesteringarna backar 4,3%

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Mediabyråinvesteringarna minskar i januari jämfört med samma period förra året. Nästan alla mediaslag backar, TV och internet är undantagen som ökar något.

Sökord backar förvånansvärt, men det kan bero på att många byråer har separata byråer som hanterar sök för de mest sökintensiva kunderna och dessa ligger utanför barometern enligt Staffan Slörner, vd på Sveriges mediabyråer.

Mediekategorier som ökat i januari 2016:

Internet 4,9 procent
TV 3,8 procent

Mediekategorier som minskat i januari 2016:

Fackpress -42,1procent
DR/Annonsblad -39,2 procent
Dagspress kväll -29,4 procent
Populärpress -26,5 procent
Sök -26,0 procent
Dagspress storstad -17,2 procent
Utomhus/trafikreklam -5,5 procent
Bio -5,1 procent
Dagspress landsort -2,9 procent
Radio -0,8 procent
Övrigt -48,2 procent

 

Läs mer