Tillfälligt distributionsstöd för tryckta nyhetstidningar

Gratistidningarna på Berns 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Fredagen den 3 april meddelade Kulturminister Amanda Lind att de lokala tryckta nyhetstidningarna skall få ett tillfälligt distributionsstöd i tre månader för att bättre klara Coronakrisen. Ministern säger i sitt pressmeddelande att det även skall omfatta gratistidningar, vilket är första gången i historien.

Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv säger på myndighetens sajt:

– Vi välkomnar självklart regeringens förslag. Dessa åtgärder är viktiga för mediebranschen som nu befinner sig i en oerhört pressad situation. Myndigheten har tidigare påtalat behovet av ett utökat stöd för lokal journalistik där det finns ett stort behov. Vi har också lyft frågan om ett utökat distributionsstöd då vi har sett att distributionen av papperstidningar blir allt dyrare.

Läs mer på Myndigheten för press radio och TV här

Totalt skjuter regeringen tillsammans med Liberlarena och centern till 200 miljoner till medierna för att klara krisen. På regeringens hemsida kan man läsa att det handlar om 50 miljoner i månaden i tre månader i extra distributionsstöd för tryckta nyhetstidningar. Därutöver handlar det om ytterligare 50 miljoner i stöd för så kallad “vita fläckar” dvs områden som anses svagt bevakade idag. Även detta stödet är öppet för Gratistidningar.

Se (den för gratistidningar historiska) presskonferensen här

Foto: Bosse Johansson