Varför ser branschpressen så ensidigt?

newspapers-444449_960_720
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Räckvidden minskade för traditionella morgontidningar och kvällstidningar. Räckvidden för gratistidningar* är relativt stabil och i Skåne och Göteborg ökande. Räckvidden är för Direkt Press Lokaltidningen och Mitti tillsammans är större än DN, GP, Sydsvenskan, Expressen och Aftonbladet tillsammans. Ändå väljer branschmedier som Dagens Media att rubriksätta: Expressen knappar in på Aftonbladet…
Detta genom att Expressens tillbakagång om 3,8% är mindre än Aftonbladets om 5,3% Det beror sannolikt på att dessa en gång i tiden var de stora kombattanterna och trots att deras räckvidd minskat ner till relativt ointressanta nivåer så skriver branschmedia om den av gammal vana.

Det är dags att Gratistidningarna tillsammans basunerar ut vilket räckviddsmedie den hemdistribuerade lokala gratistidningen är! Det är dags att medieköparna på allvar ser möjligheten med ett medie som erbjuder stabil räckvidd till nästan varje svenskt hushåll!
Det är dags att ta över rollen som lokalt självklart räckviddsmedie, inte bara för de kloka lokalkunderna utan även för mediebyråer och branschpress.

Läs artikeln i Dagens Media från juni här

Hänvisa era kontakter på mediebyråer till annonsersomgereffekt

*jämförelsen är gjord med de gratistidningar som är mätta och redovisar sina mätningar offentligt i orvesto konsument.