Producentansvar för tidningar avskaffas

339478ea-b269-40e8-bbbe-e437b774a16e
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Gratistidningarna välkomnar regeringens beslut att ge kommuner ansvar för insamlingen och återvinningen av returpapper från januari 2022. Kommunalisering av ansvaret är den enda långsiktigt hållbar lösningen för fortsatt insamling och materialåtervinning av returpapper. 
Dagens beslut ger gratistidningarna förutsättningar för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet utan orimliga kostnader. Detta är en självklarhet för ett demokratiskt samhälle och möjliggör en fortsatt mångfald av starka och oberoende medier i hela landet.

Kommunerna har möjlighet att ta över det fullt fungerande insamlingssystem som byggts upp under mer än 20 år. Det är ett system som i många år levererat över 90% återvinningsgrad.
Papperskretsens medlemmar kommer att samarbeta med olika aktörer för att säkerställa en så smidig övergång som möjligt under 2021.

Länk till regeringens pressmeddelande:
Kommunerna tar över ansvaret för returpappret – Regeringen.se