Gratistidningens roll i strategin

Är gratistidningar ett alternativ när prenumeranter och annonsörer lämnar den betalda morgontidningen? Stefan Melesko har analyserat medieföretagens olika motiv och strategier.

Rapporten sammanfattas:

  • Gratistidningen spelar en defensiv roll i dagstidningskoncernernas strategi och generera ett tillskott till intäktsbasen, men är ännu inte en del av eller ett stöd för transformeringen av dagstidningen till en digital lösning.
  • Landsortenskoncernerna satsar medvetet på gratistidningar. I preventivt syfte, samt för att nå de mindre och ytterst lokala annonsörerna.
  • Gratistidningarna är de bland print som utvecklas bäst.
  • Koncernerna har olika syn på gratistidningens ställning och olika krav på lönsamhet, Gota ställer höga krav på lönsamhet men ger samtidigt stort oberoende.
  • Digitalisöringens påverkan på Gratistidningen är inte utredd, inte heller löst, Vad händer med deras ekonomiska utveckling när tidningarna blir mer lokala och annonsintäkterna minskar?
  • Stockholmstidningarna som kanske skulle ha störst nytta av att komplettera med GT och vara mer lokala verkar ointresserade? Varför?

Hela rapporten finns att köpa från medievärlden premium på www.medievarlden.se

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest