Gratistidningens roll i strategin

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Är gratistidningar ett alternativ när prenumeranter och annonsörer lämnar den betalda morgontidningen? Stefan Melesko har analyserat medieföretagens olika motiv och strategier.

Rapporten sammanfattas:

  • Gratistidningen spelar en defensiv roll i dagstidningskoncernernas strategi och generera ett tillskott till intäktsbasen, men är ännu inte en del av eller ett stöd för transformeringen av dagstidningen till en digital lösning.
  • Landsortenskoncernerna satsar medvetet på gratistidningar. I preventivt syfte, samt för att nå de mindre och ytterst lokala annonsörerna.
  • Gratistidningarna är de bland print som utvecklas bäst.
  • Koncernerna har olika syn på gratistidningens ställning och olika krav på lönsamhet, Gota ställer höga krav på lönsamhet men ger samtidigt stort oberoende.
  • Digitalisöringens påverkan på Gratistidningen är inte utredd, inte heller löst, Vad händer med deras ekonomiska utveckling när tidningarna blir mer lokala och annonsintäkterna minskar?
  • Stockholmstidningarna som kanske skulle ha störst nytta av att komplettera med GT och vara mer lokala verkar ointresserade? Varför?

Hela rapporten finns att köpa från medievärlden premium på www.medievarlden.se