Mediebyråinvesteringarna under maj ökade

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

…totalt med 10,3 procent jämfört med samma period fjol. Radio ökade med 34% och har ökat med 12% ackumulerat under årets första fem månader. Även utomhus och TV ökade stort i maj, men har i stort sett oförändrad omsättning på årets fem första månader. Störst tapp från mediabyråerna visar DR/annonsblad som tappar 39% i maj och 34% på årets fem första månader. Landsortspress håller siffrorna väl endast ett tapp på 2% i maj och -5% på de första fem. Gratistidningar räknas in i landsortspress i denna mätning. Mer läsning på http://www.sverigesmediebyraer.se/mediebyrabarometern/mediebyrabarometern-maj-2016/