Förändringar i distributionsvillkor hos PostNord

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(Distributionsvillkoren med start 2017)

1.Utökade möjligheter med bilagor.

Postnord ser över möjligheten att öka flexibiliteten med ibladade bilagor. Det innebär i så fall att det kommer att finnas möjligheter att blada i bilagor i mindre format än idag, tex A4. Även andra papperstyper än tabloidpapper kommer att kunna bladas i. Erbjudandet från Postnord är inte helt klart, men de kommer att innehålla specifikationer samt en prislista på ibladning. Detta är en möjlighet för gratistidningarna att fånga in fler kunder på kundtidningssidan samt erbjuda den lokala marknaden bilagemöjligheten som varit efterfrågad länge.

2. Förändringar i produktionsprocessen

PostNord kommer på sikt att minska antalet kontor för inlämning.
Förändringen har redan skett på några orter och sker efterhand under en längre tidsperiod (sannolikt flera år). Kontakta din säljare på Postnord för mer information.