Sök utvecklingsstöd för tryckta tidningar!

Peter-sjöö-80x100
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Nu är det möjligt att ansöka om utvecklingsstöd för tryckta allmänna nyhetstidningar

Den 15 april trädde en ny förordning om utvecklingsstöd i kraft. Den ger möjlighet att söka utvecklingsstöd för tidningars digitala utveckling.  Utvecklingsstödet lämnas i mån av tillgängliga medel och för 2016 beräknas upp till 35 miljoner kronor finnas tillgängligt.

Ansökningsperiod 2 juni-11 juli 2016
Ansökan lämnas i myndighetens  ansökningsportal som är öppen till den 11 juli 2016.
Du finner mer information om stödet och hur du ansöker om utvecklingsstöd påmyndighetens webbplats, www.mprt.se 

Kontakta gärna Myndigheten för press, radio och tv om du har frågor,utvecklingsstod@mprt.se