Gratistidningarnas Förening anser att nytt mediestöd måste konstrueras med medborgarna i fokus

Jose läser tidning
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Branschorganisationen Gratistidningarnas Förening stöder TU:s ambition att reformera mediestöden och framförallt driftstödet som idag tar cirka 70% av budgetramen. Detta stöd har flyttats från mindre, lokala tidningar till storkoncerner i takt med att dessa köpts upp. Vi stödjer dock inte en reform med ett kvalificerat momsundantag för läsarintäkter där pengar på nytt öronmärks och främjar ägarkoncentration i än större utsträckning. Gratistidningarna anser istället att ett nytt mediestöd måste konstrueras med medborgarna i fokus.

Gratistidningarna har under flera år hävdat att presstödet som infördes för att skapa mångfald bland medier och åsikter med tiden utvecklats till att premiera motsatsen.  Vid stödets instiftande fanns en stor del förenings-, organisations-, stiftelse- och familjeägda tidningar med lokal förankring runt om i landet. Idag kan vi konstatera att ägarkoncentrationen i media har utvecklats i helt motsatt riktning och nästan alla landets betalda tidningar ägs av fem stora koncerner. I de flesta fall äger också samma koncern både första och andra tidningen på samma ort. Under de senaste åren har dessa skattemedel dessutom premierat en mindre upplaga och färre läsare. En mediestödsreform är därför viktig och måste stimulera alla som idag bedriver nyhetsjournalistik – oavsett affärsmodell.

Ett nytt mediestöd måste konstrueras med medborgarna i fokus, där incitament finns för ökad mediemångfald och även minska risken för lokala nyhetsöknar i framtiden.

Stödet bör formas till godo för lokaldemokratin och skapa möjligheter för medier att förse medborgarna med nyheter och fakta. Forskning visar att ju mer nyheter man läser desto mer samhällsengagerad blir man. Ett stöd måste därför konstrueras så det kommer hela folket till nytta istället för de få som väljer, eller har möjlighet, att betala för en prenumeration.  

Reformen måste utgå från samhällets behov av granskande lokal journalistik och inte utifrån mediehusens egna val av affärsmodeller.

Gratistidningarna anser att hela mediestödet bör reformeras och föreslår ett framtida mediestöd som vilar på tre ben:

  1. Skapa journalistik

De lokala journalisterna är tillsammans med journalisterna på nationella medier och public service ryggraden i den svenska samhällsbevakningen. Utan denna bevakning riskerar demokratin i landet att försvagas både nationellt men framförallt lokalt. 

  • Förmedla och distribuera journalistik

Lika viktigt som det är att skapa journalistik är det att tillgängliggöra den för medborgarna. Ett stöd för att förmedla och distribuera journalistik är således en avgörande faktor för att säkra tillgången av nyheter till landets befolkning.

  • Utveckla journalistik

Gratistidningarna föreslår att ett utvecklingsstöd ersätter innovationsstödet samt stödet för lokal journalistik i svagt bevakade områden. Detta utvecklingsstöd ska även möjliggöra för andra typer av projekt inom medieutveckling som kan behövas i framtiden och kan omfatta såväl geografiska områden som andra aktuella utmaningar för att läsarna/tittarna/lyssnarna skall kunna möta nyheter och medier på deras villkor. 

Gratistidningarnas Förening föreslår därför

  • Att det befintliga redaktionsstödet förstärks och byggs ut för att möjliggöra skapandet av journalistik
  • Att kostnader för distribution/förmedling av journalistik får utgöra del av kostnadsunderlaget i redaktionsstödet för att säkerställa medborgarnas möjlighet att del av journalistiken
  • Att innovationsstödet och stödet för svagt bevakade områden ersätts av ett utvecklingsstöd. Tidsbegränsa projekten till förslagsvis tre år. Därefter kan tidningar med utvecklingsstöd för svagt bevakade geografiska områden söka redaktionsstöd för aktuellt utgivningsområde.

Till sist. Det samlade Mediestödet utgör idag ca 100 kr per medborgare. Målsättningen med ett framtida mediestöd bör vara att så mycket som möjligt av denna hundralapp skall nå tillbaks till varje medborgare i form av nyhetsjournalistik för alla. 

Styrelsen Gratistidningarnas Förening

Ann-Louise Kleen, Din Lokaltidning Sandviken
Gustav Hjalmarson, Mitt i Stockholm
Åsa Brage, Östgötatidningen
Patrik Staflin, Nacka Värmdö Posten
Jessica Gustâv, Östra Sörmlands Posten
Joakim Ormsmarck, BjäreNU
Cecilia Peterson, Lokaltidningen Växjö
Patrik Vincent, Mitt i Stockholm