Redaktionsstödet är öppet för ansökningar

pengar
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Ansökningsomgången är öppen mellan den 15 april – 31 maj 2021.
Redaktionsstöd ges till allmänna nyhetsmedier som har behov av ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet. Allmänna nyhetsmedier kan exempelvis vara dagstidningar, gratistidningar, webbplatser, poddradio, appar m.m. som har till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning.

Kriterier för att kunna få redaktionsstöd
Redaktionsstöd 2021 får lämnas till allmänna nyhetsmedier som
har ett redaktionellt innehåll som utgör minst 40 procent av hela innehållet,
har ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av nyhetsbevakning och granskning som utgör minst 20 procent av mediets hela innehåll,
är allmänt tillgängliga,
har en egen titel med självständiga redaktionella resurser,
har en ansvarig utgivare,
följer god medieetisk sed,
främjar tillgängliggörande av sitt redaktionella innehåll till personer med funktionsnedsättning,
är riktade till en svensk målgrupp,
publiceras eller sänds minst 15 gånger per år (hög regelbundenhet) och
har minst 1 500 regelbundna användare (god användarförankring).

Läs mer på Myndigheten för press radio och TV här
Länk till ansökningstjänsten här