Kallelse till Årsmöte

ordförandeklubba

Gratistidningarnas Förening håller årsmöte 
28 mars kl. 16.00 
Ljusgården Berns, 
Näckströmsgatan 8, Stockholm
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 10 mars
Skickas till ordförande mathias.bang@stthuset.com

Dagordning hittar du här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest