Medieinvesteringarna i digitala nyhetsmedier växer mindre än i övriga digitala kanaler

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

 

I en rapport från IRM skriver IRM: “Under 2015 är tillväxten i annonsintäkter för digitala nyhetsmedier 16% relativt 2014. Motsvarande siffra för de totala digitala investeringarna är 20%. Detta innebär att investeringen i digitala nyhetsmedier hade en sämre utveckling än de totala digitala investeringarna. Denna utveckling fortsätter och förstärks under det första halvåret 2016.”

Läs mer på IRMs sida