Mediestöd 2022

a5dc08db-f0f6-47f7-8d2f-7ba55fe75e54
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Stöd för lokal journalistik
Stödet kallas ibland även för ”Vita fläckar-stödet” eftersom stödets syfte är att stödja insatser för journalistisk bevakning i svagt bevakade områden, där helt obevakade områden kallas vita fläckar. Stödet kan sökas av allmänna nyhetsmedier som planerar att starta, utöka eller upprätthålla den journalistiska bevakningen i svagt bevakade områden.
Ansökningsperiod 1 feb – 1 mars 2022

I Mediestudiers databas finner man vilka kommuner som saknar redaktion helt idag.

Kriterier för att få lokalt stöd

För att kunna få stöd för lokal journalistik behöver er tidning uppfylla ett antal kriterier. Dessa är:

 • Mediet ska vara ett allmänt nyhetsmedium
 • Mediet ska uppfylla grundläggande krav för ett nyhetsmedium
 • Mediet ska främja tillgängligheten av det redaktionella innehållet för personer med funktionsnedsättning
 • Mediet ska lämna in en teknisk redovisning eller ett mediestödsintyg

Redaktionsstöd
Redaktionsstöd ges till allmänna nyhetsmedier som har behov av ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet. Allmänna nyhetsmedier kan exempelvis vara dagstidningar, gratistidningar, webbplatser, poddradio, appar m.m. som har till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning.
Ansökningsperiod – Framflyttad till Maj

Kriterier för att kunna få redaktionsstöd

Redaktionsstöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som

 • har ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela innehållet,
 • har ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av nyhetsbevakning och granskning som utgör minst 20 procent av mediets hela innehåll,
 • är allmänt tillgängliga,
 • har en egen titel med självständiga redaktionella resurser,
 • har en ansvarig utgivare,
 • följer god medieetisk sed,
 • främjar tillgängliggörande av sitt redaktionella innehåll till personer med funktionsnedsättning,
 • är riktade till en svensk målgrupp,
 • publiceras eller sänds minst 45 gånger per år (hög regelbundenhet) och
 • har minst 1 500 regelbundna användare (god användarförankring).

Innovations- och utvecklingsstöd
Stödet ges för insatser eller förstudier för utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler, innovationer och utveckling när det gäller digital publicering eller utveckling av digitala affärsmodeller. Stöd kan beviljas för insatser under max 3 år och förstudier under max 1 år. Ni anger själva hur mycket stöd ni vill söka, men det får inte utgöra mer än 40 procent av insatsens budget.
Ansökningsperiod Utgår under 2022 på grund av för liten tilldelning av pengar i mediebudget 2022

Kriterier för att få innovations- och utvecklingsstöd

För att kunna få stöd behöver er tidning uppfylla ett antal kriterier. Dessa är:

 • Mediet ska vara ett allmänt nyhetsmedium
 • Mediet ska uppfylla grundläggande krav
 • Mediet ska främja tillgängligheten för innehållet
 • Mediet ska lämna in en teknisk redovisning eller ett mediestödsintyg

Ni som vill veta mer om mediastöd är välkomna på GTFs webbseminarie den 12 januari kl. 10.00 – 11.00. Vi går igenom förutsättningar, deadlines och delar erfarenheter mellan tidningarna. Anmälan via gröna knappen nedan.